Η καλή ακοή σημαίνει ποιότητα ζωής

Βαρηκοΐα σαν όρος είναι η μείωση της ακουστικής ικανότητας του ατόμου. Είναι μια πάθηση που δυσχεραίνει την επικοινωνία του με το περιβάλλον. Η μείωση της αίσθησης της ακοής δεν θα πρέπει να δημιουργεί απογοήτευση.

Έχετε δυσκολία να ακούσετε το κουδούνι ή το τηλέφωνο να χτυπά;

Χρειάζεται να ανεβάζετε την ένταση της τηλεόρασης ή του ραδιοφώνου;

Είναι πιο εύκολο να καταλάβετε μια ανδρική φωνή από μια γυναικεία ή παιδική;

Επισκεφθείτε μας!

Αν έχετε δει τον εαυτό σας έστω σε μια από τις πιο πάνω περιπτώσεις πρέπει να μας επισκεφθείτε άμεσα. Με την προηγμένη τεχνολογία, τις καινοτόμες ιδέες, τα υψηλά πρότυπα ποιότητας και την εμπειρία μας, θα σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή λύση για τις δικές σας ακουστικές ανάγκες. Η αίσθηση της ακοής είναι ένα ουσιαστικό μέρος της καθημερινής μας επικοινωνίας. Mας συνδέει με την οικογένεια, τους φίλους και τους συνεργάτες μας.

Παιδική Βαρηκοΐα

Η παιδική βαρηκοΐα αποτελεί μια από τις πιο σοβαρές διαταραχές που μπορεί να εμφανιστούν μετά τη γέννηση. Η μείωση της ακουστικής ικανότητας του παιδιού επηρεάζει την επικοινωνία και τη γνωστική ανάπτυξή του προκαλώντας διαταραχές συμπεριφοράς. Η παιδική βαρηκοΐα μπορεί να είναι συγγενής ή επίκτητη. Προγεννητικά αίτια βαρηκοΐας είναι οι παθήσεις εγκύου, οι λοιμώξεις και τα ωτοτοξικά φάρμακα, ενώ περιγεννητικά αίτια αποτελούν η προωρότητα, το χαμηλό βάρος γέννησης, η υποξία, ο ίκτερος, τα τραύματα και οι λοιμώξεις. Τέλος μεταγεννητικά αίτια είναι οι λοιμώξεις, οι ωτίτιδες, οι κακώσεις και τα βύσματα ώτων
Hard of hearing preteen Caucasian boy with hearing aids playing guitar and singing outdoor